SEVKİYAT MODÜLÜ

Yolistik sisteminin ana modülüdür. Diğer bütün modüller sevkiyat modülündeki dinamiklere fonksiyonel olarak bağımlıdır. Sevkiyat Modülünde yaptığınız her bir işlem arka planda diğer modüllerin ihtiyaç duyduğu bilgi alt yapısını oluşturur.

Tek Platform Çözüm Kolaylığı

Yolistik Bulut Teknolojilerinin siz değerli müşterilerimize sunduğu en önemli özellik “Tek Platformda Çözüm” özelliğidir. Sevkiyat Modülünde gerekli bilgileri girerek tanımladığınız her hangi bir sevkiyata ait tüm girdi ve çıktı değerleri, sistemimizin güçlü algoritmik teknolojisi ve esnek veri yapısıyla otomatik bir şekilde oluşturulur. O sevkiyatı ilgilendiren diğer profesyonel çalışmalar için ekstra bir zaman harcamazsınız. Sevkiyat Modülünde bir sevkiyatı tanımladığınızda, o sevkiyatı kapsayan:

 • Bütün cari hareketler oluşturulur(ön muhasebe)
 • Faturalar kesilmeye ve işlenmeye hazır hale gelir
 • E-Fatura, E-Arşiv Fatura taslakları otomatik olarak oluşturulur ve GİB üzerinde işlenmeye hazır hale getirilir.
 • Bütün stok hareketleri oluşturulur, takip edilebilir hale gelir ve raporlanır
 • Bütün tahsilat ve ödeme işlemleri sevkiyata özel takip edilebilir hale gelir ve raporlanır
 • İlgili sevkiyatın banka tahsil/tediye raporları oluşturulur
 • Müşterilerinizin sipariş sistemini üzerinden firmanıza gönderdiği nakliye istekleri, tanımladığınız sevkiyatla alakalandırılır, siparişler takip edilebilir duruma getirilir ve raporlanır
 • Tanımladığınız tüm sevkiyatlar için U-ETDS bildirimi otomatik olarak yapılır ve takip edilebilir hale getirilir
 • Eğer uzak müşterileriniz siparişlerde firmanız için E-İrsaliye opsiyonu tanımladıysa, tanımladığınız her bir sevkiyat için Yolistik E-İrsaliye Web Servisi(YEİWS), müşterinizin sisteminde kesilen e-irsaliyeyi otomatik olarak firmanıza ve nakliye aracı şoförünün mobil uygulamasına yönlendirir.
 • Sevkiyatlar için otomatik olarak oluşturulan tüm cari hareketleri, kendi muhasebe sisteminize entegre edebilme imkanını veren Yolistik Muhasebe Web Servisi(YMWS) kullanıma hazır hale getirilir
 • Tanımlanan sevkiyatla alakalı firma araçlarınıza ait gelir, gider, kazanç raporları otomatik olarak oluşturulur.
 • Tanımlanan her bir sevkiyat Kooperatifler Firmalarında iş sıra durumlarını düzenler, takip edilebilir hale getirir ve raporlar
 • Müşterileriniz, onlar için gerçekleştirdiğiniz tüm sevkiyatlarla ilgili hareketleri Yolistik Bulut Sistemi üzerinden “ücretsiz” olarak takip edebilir

Tek Platform Çözümü” müz, profesyonel sevkiyat organizasyonlarındaki karmaşık işlemleri, tek bir işlem kolaylığıyla halletmenize ve takip etmenize imkân tanır. Böylelikle:

 • Zaman, veri ve dolayısıyla maddi kayıplarınız minimuma iner
 • Personel giderlerinde tasarruf sağlar
 • Yetişmiş personel ihtiyacı bağımlılığını minimum seviyeye düşürür ve sisteminiz kişilerden bağımsız olarak işler hale gelir
 • Sistem üzerinden müşterilerinize sağladığınız avantajlar, müşterilerinize karşı kurumsal ve profesyonel bir firma olma vizyonunuzu oluşturur

yolistik hedefinize en kolay yoldan ulaştırır.