LOGO ENTEGRAYON

Nakliye sektörü bir çok dinamiği olan ve bu dinamikler çerçevesinde farklı iş kalemlerinin ayrı ayrı takip edilmesini gerektiren kompleks bir yapıya sahiptir. Firmalar çoğunlukla nakliye organizasyonlarına birden fazla yazılım platformlarıyla çalışarak çözüm geliştirme yoluna gitmektedirler. Bu durum firmalar için ekstra maliyet ve personel istihdamı anlamına gelmektedir. Yolistik, Nakliye sektörüne tek bir platformda(tek bir yazılım kullanarak) çözüm sunma perspektifiyle yaklaşarak modüler bir sistem ortaya koymuş ve modüller arasında irtibatı senkronize olarak sağlamıştır. Bu durum firmalara; iş yükünü azaltma, personel istihdamından tasarruf, maliyeti düşürme ve benzeri noktalarda büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajları firmalara kazandıracak en önemli modül ise LOGO entegrasyon modülüdür.

Yolistik Bulut Sistemini Geliştiren Yektasoft A.Ş LOGO çözüm ortağıdır. Yolistik firmaların nakliye organizasyonlarını profesyonel olarak yönetimini sağlayan güçlü bir araçtır. Firmalar, Yolistik ile nakliye organizasyonlarını yönetirlerken, entegrasyon sayesinde senkronize olarak LOGO programına ilgili verilerini başka hiçbir iş yüküne gerek kalmadan aktarım avantajını elde ederler. Yolistik’te veriler işlenirken; fatura, tahsil, tediye, stok hareketleri, banka hareketleri, çek işlemleri eş zamanlı olarak kullandığınız LOGO çözümüne aktarılır.

LOGO ürünleri ülkemizdeki kara taşımacılığı sektöründeki firmalar/kooperatifler tarafından ağırlıklı olarak kullanılan muhasebe çözümlerinden biri olduğu düşünüldüğünde, Yolistik’in sektöre yeni bir ivme kazandıracağı ve sektörel dijitalleşmeye katkı sunacağı muhakkaktır.

yolistik hedefinize en kolay yoldan ulaştırır.